Ik heb dit gemaakt in het simpele programma Paint, natuurlijk naar aanleiding van de protesten in Egypte. Ben er wel uren mee bezig geweest, maar het was dan ook een drama wat mij de hele dag bezighield (en de dagen erna).  De kunstroof, de miljarden van Mubarak in Zwitserse bankrekeningen. Gelukkig is met het aftreden van Mubarak een opening gekomen voor gesprek. Dankzij de massa en ongetwijfeld ook de steun van gewone mensen in het buitenland, via Twitter en Facebook. Het is dan ook  de onvermurwbaarheid van deze social media dat er een gat werd geslagen in een autoritair regime. Ik geloof nog altijd in de goedheid van de massa, niet die van een enkele narcistische leider. Helaas zijn er nog veel om ons heen, maar met de huidige helderheid, door o.a. de openbaarmakingen van Wikileaks, krijgt de altijd ondergesneeuwde goedheid ook een kans.

I made this in the simple PAINT program, of course, following the protests in Egypt. Made it for hours spent, but it was a drama which kept me busy all day (and the days after that). There was the art theft, the news of the billions in Swiss bank accounts of Mubarak. Fortunately, the resignation of Mubarak received an opening for conversation. Thanks to the mass attention and no doubt the support of ordinary people abroad, via Twitter and Facebook. It is the adamant nature of these social media that a hole was beaten in an authoritarian regime. I still believe in the goodness of the masses, not that of a few narcissistic leaders. Unfortunately, there are many around us. But with the current brightness,  including the disclosures of Wikileaks, the snowy goodness is given a chance.

Advertenties