Een tekening van een varkentje….

Soms denk ik: “Waarom maak ik zoiets?”. Ik maak nooit iets zomaar, dat weet ik wel.

Het plan is om een schilderij ervan te maken. Ik wil haar met bladgoud omringen en een parelkettinkje geven. Een bijzonder plekje voor haar maken.

Misschien om mezelf en anderen te herinneren aan alles wat kostbaar is ook al lijkt dit beestje in eerste instantie niet zo waardevol. We vinden varkens soms maar vieze beesten. Ze rollen zich in de modder en eten alle afval dat we voor hen overlaten. Eigenlijk is het varken onze duurzaamheidsvoorbeeld, als je goed nadenkt. Toch trekken we onze neus ervoor op. Daarom een speciaal plekje voor dit intelligente dier, om ons dagelijks te herinneren aan wat werkelijk kostbaar is. In progress….

A drawing of a pig ….  

Sometimes I think: “Why do I do what I do?”. My pencil is surprising me every time.

The plan is to make a painting of it. I want to surround her with gold and give her a pearl necklace. Like a renaissance portret.

Perhaps it is to remind myself and others what is valuable even though this creature af first sigh seems not so. Be fair, most of us think of them as dirty beasts. They roll in the mud and eat all the waste we leave for them. Actually, if you think through, the pig is our sustainability example. Yet  we draw our noses at them. Therefore a special place for this intelligent animal, to remind us daily what is really precious. In progress ….
Advertenties