After the event of the shooting in Alphen aan de Rijn, in which 6 people were shot  for seemingly no reason I was restless. It was the most beautiful day. The sun was shining, the sky was so perfectly blue, but it was hard to put my mind to something. And, sorry, I am not the type of woman who sits in the sun  just for the tan. I kept thinking: Why? The word depression was mentioned, when we learned of the victimizer. I don’t want to get into it too deep, but only when I heard this message, which gives us some guideline to avoid these terrible events in future, I could work and draw.

Don’t turn your back to people, who show detachment behavior

I draw something quit simple. As if I wanted to say to myself, keep an eye for the little things in your life. I forced myself to look for it and to make a drawing in detail.

Keep an eye for the little things

Keep an eye for the little things.....Advertenties

Photoshop: Eerst een afbeelding/foto gedownload, met een gummetje wat weggehaald en de witte laag gevuld met een spray van de zelfde kleuren. Nog wat belijningen aangebracht en dan krijg je dit resultaat. 30 minuten werk….

Photoshop: At First I uploaded a photo. With an eraser I removed most of the surrounding.  I then filled the white layer with a spray of the same colors. Some ground lines installed and then you get this result. 30 minutes of work ….

Er zijn twee dingen die me vandaag bezighielden: Waarom heb ik de mineola niet eerder ontdekt en Photoshop is een geweldige tool om juist als schilder mee aan de gang te gaan. Ik ben geen expert in Photoshop, eigenlijk ben ik er nog maar een paar dagen mee bezig. Maar ik ontdek de vele voordelen. Niet alleen word je elke dag weer verrast door de effecten en lagen die je kan aanbrengen. Het is ook een manier om snel bepaalde effecten uit te proberen. De Undo-knop is immers niet ver weg.  

Wat betreft de mineolas… Met deze vrucht kan ik zelfs uitzien naar mijn dagelijkse fruithap. Ik wil geen reclame maken op mijn site, maar deze kruising tussen de mandarijn  en een grapefruit is goddelijk. De smaak is friszuur. Mineola’s zijn ook  nog eens gemakkelijk te pellen. De kleur van de schil en het vruchtvlees is prachtig oranje.

Deze twee verdienen vandaag een kransje.

There are two things that occupied me today: Why didn’t I detect the Mineola previously and Photoshop is a great tool for a painter to get going. I am no expert in Photoshop. In fact I am only using it for a very short time. But I as a artist see the benefits. Not only am I surprised every day by the results, it’s also a way to quickly try out some effects. Surely the undo button is not far away.

Regarding the mineolas … With this fruit, I can even look forward to my daily health snack. I would not advertise on my site, but this hybrid of tangerine and a grapefruit is divine. The taste is tart. Mineola’s are also easy to peel. The color of the peel and orange flesh is beautiful.

These two deserve a wreath….

Vandaag mijn kledingkast opgeruimd. Ik zal niet de enige zijn die eenzame sokken heeft……

Today I tied up my closet. I will not be the only one with lonely socks….

Een tekening van een varkentje….

Soms denk ik: “Waarom maak ik zoiets?”. Ik maak nooit iets zomaar, dat weet ik wel.

Het plan is om een schilderij ervan te maken. Ik wil haar met bladgoud omringen en een parelkettinkje geven. Een bijzonder plekje voor haar maken.

Misschien om mezelf en anderen te herinneren aan alles wat kostbaar is ook al lijkt dit beestje in eerste instantie niet zo waardevol. We vinden varkens soms maar vieze beesten. Ze rollen zich in de modder en eten alle afval dat we voor hen overlaten. Eigenlijk is het varken onze duurzaamheidsvoorbeeld, als je goed nadenkt. Toch trekken we onze neus ervoor op. Daarom een speciaal plekje voor dit intelligente dier, om ons dagelijks te herinneren aan wat werkelijk kostbaar is. In progress….

A drawing of a pig ….  

Sometimes I think: “Why do I do what I do?”. My pencil is surprising me every time.

The plan is to make a painting of it. I want to surround her with gold and give her a pearl necklace. Like a renaissance portret.

Perhaps it is to remind myself and others what is valuable even though this creature af first sigh seems not so. Be fair, most of us think of them as dirty beasts. They roll in the mud and eat all the waste we leave for them. Actually, if you think through, the pig is our sustainability example. Yet  we draw our noses at them. Therefore a special place for this intelligent animal, to remind us daily what is really precious. In progress ….

Bubbles for Egypt

Geen toppertje, geef ik onmiddellijk toe, maar in de wachtrij staan bij de belastingtelefoon en dan even doodelen met een simpel programma als paint, is wel een vermakelijke bezigheid. Niet dat mijn belastingaangifte een heerlijke bezigheid is,  maar even wegdromen en voor de strakke gebouwen een sprookjesbos maken, is toch zo gedaan. Ik ben dankbaar voor mijn creatieve geest….Nou maar hopen dat de belastingdienst dat ook is.

No top art, I immediately agree on that, but queued at the load end of the tax office phone I just doodled using the simple program PAINT, which everybody ownes on their computer. For me it is an entertaining pastime. Not that my tax is, but dreaming of a fairytale environment drawing over some tight buildings makes it more easy. I am thankful for my creative mind. If the tax employers are, remains unclear….


Feb 9 – Een ode aan de vrouw in de rode jas die manmoedig het opnam tegen een paar inbrekers….

(Met PAINT op mijn laptop zonder tekenpad. Gewoon doen is mijn motto)

 

Feb 9 – An ode to the woman in the red jacket who boldly took on a few burglars…(used PAINT on my laptop without drawing pad. Just do it, is my motto)

Ik heb dit gemaakt in het simpele programma Paint, natuurlijk naar aanleiding van de protesten in Egypte. Ben er wel uren mee bezig geweest, maar het was dan ook een drama wat mij de hele dag bezighield (en de dagen erna).  De kunstroof, de miljarden van Mubarak in Zwitserse bankrekeningen. Gelukkig is met het aftreden van Mubarak een opening gekomen voor gesprek. Dankzij de massa en ongetwijfeld ook de steun van gewone mensen in het buitenland, via Twitter en Facebook. Het is dan ook  de onvermurwbaarheid van deze social media dat er een gat werd geslagen in een autoritair regime. Ik geloof nog altijd in de goedheid van de massa, niet die van een enkele narcistische leider. Helaas zijn er nog veel om ons heen, maar met de huidige helderheid, door o.a. de openbaarmakingen van Wikileaks, krijgt de altijd ondergesneeuwde goedheid ook een kans.

I made this in the simple PAINT program, of course, following the protests in Egypt. Made it for hours spent, but it was a drama which kept me busy all day (and the days after that). There was the art theft, the news of the billions in Swiss bank accounts of Mubarak. Fortunately, the resignation of Mubarak received an opening for conversation. Thanks to the mass attention and no doubt the support of ordinary people abroad, via Twitter and Facebook. It is the adamant nature of these social media that a hole was beaten in an authoritarian regime. I still believe in the goodness of the masses, not that of a few narcissistic leaders. Unfortunately, there are many around us. But with the current brightness,  including the disclosures of Wikileaks, the snowy goodness is given a chance.

%d bloggers liken dit: